EVROPSKI EDUKATIVNI CENTAR ZA PRIMENU ELLMAN RADIOTALASNE HIRURGIJE U GINEKOLOGIJI, DERMATOHIRURGIJI I DERMATOESTETICI

Dr Igor Jeremić

Biografija

- rođen 4. XI 1973. godine u Smederevu

- radi u Ginokološko-akušerskoj ordinaciji Jeremić - Evropski edukativni centar Ellman radiotalasne hirurgije

- stručni konsultant na klinikama u Podgorici i Sarajevu

- stručni konsultant Ellman stručnog tima lekara u Njujorku

- zvanje: Specijalista ginekologije i akušerstva, licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju (oblast ginekologije i dermatohirurgije). Specijalista radiotalasne dermatohirurgije.

- izbor u sadašnje zvanje:
28.9.2006. postao specijalista ginekologije i akušerstva.
Maj 2010., imenovan za edukatora radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju od strane Ellman co. stručni med. tim Njujork

- godina radnog iskustva: 14

- uža naučna oblast: Primena radiotalasne hirurgije u ginekologiji, dematohirurgiji i dermatoestetici

- akademske specijalističke studije: upisan 2001-2002., specijalizirao 28.09.2006., Ginekologija i akušerstvo

- uža specijalnost: licencirani edukator radiotalasne hirurgije za Evropu i Rusiju (oblast dermatohirurgija i ginekologija), 2010, Dermatohirurgija, Pariz 2008.

- specijalizacija: Specijalista ginekologije i akušerstva, 28.09.2006.

- fakultet: Medicinski fakultet, 1992-93 do 1999.

- ukupan broj radova sa SCI (ili SSCI) liste: 12

- usavršavanja:
Škola dermatohirurgije EADV PARIZ 2007 godine. Rad sa stručnim timom lekara i inžinjera u Ellman stručnom timu u Njujorku.

- drugi relevantni podaci:
2005. dobija zvanje licenciranog edukatora ELLMAN Co. radiotalasne hirurgije za oblast ginekologije, dermatoestetike i dermatohirurgije za Balkan.
2010. dobija zvanje licenciranog edukatora radiotalasne hirurgije za oblast ginekologije, dermatohirurgije i dermatoestetike za Evropu, Rusiju i Tursku. Dobio pravo da potpisuje zvanične međunarodne sertifikate lekarima sa pomenute teritorije.

Reprezentativne reference u poslednjih deset godina

1. Prvi u svetu uklonio Kenonove tumore na prstima nogu radiotalasnom tehnikom bez recidiva Prikazano na većem broju svetskih kongresa.

2. Patentirao specifičnu tehniku radiotalasnog uklanjanja gigantskih formi analnih i intraanalnih kondiloma kao i gigantskih kondiloma (Busche-Lowenstein) drugih lokacija kod oba pola u lokalnoj anesteziji.

3. Patentirao specijalnu tehniku radiotalasne vaporizacije masivnih kondiloma na sluznici vagine – beskrvno topljenje. Prikazano na većem broju svetskih kongresa. Slučajevi se prikazuju na medicinskim fakultetima u SAD kao primer terapije izbora.

4. Prvi u svetu publikovao radiotalasno uklanjanje tumora znojnih žlezda zone donjeg kapka (Siringoma).

5. Patentirao posebnu tehniku radiotalasne LOOP excizije udružene sa dubokom radiotalasnom vaporizacijom kao metodu terapijskog izbora kod teških displazija na PVU (CIN I, CIN II, CIN III) kod žena koje još nisu rađale.

Trenutno učešće u naučnim projektima

1. Glavni u projektu Pelleve liftinga stomaka, koji je potkrepljen histološkim rezultatuima u saradnji sa kolegama histolozima i hirurzima u Americi.

2. Verifikovano 2013. od strane FDA u SAD.

3. Ellman stručni tim pravi nastavak za uklanjanje kondiloma po mom nacrtu koji ujedno kombinuje radiotalasnu exciziju i vaporizaciju FFI

© 2015 Ordinacija Jeremić. All rights reserved.