EVROPSKI EDUKATIVNI CENTAR ZA PRIMENU ELLMAN RADIOTALASNE HIRURGIJE U GINEKOLOGIJI, DERMATOHIRURGIJI I DERMATOESTETICI

Slike sa predavanja

Amsteradam COGI 2016. Svetski kongres

img1img2img3img4

Svetski Kongres u Čikagu, 2016.

img1img2img3img4img5img6

Svetski Kongresu ginekologa u Salcburgu, 2016.

img1img2img3img4img5

Svetski kongres plastične i dermatohirurgije, Feniks - Amerika, 2014.

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10

Njujork, 2011.

Predavanje profesorima u Njujorku. Nagrada za najbolje rezultate u primeni radiotalasne tehnologije u ginekologiji i dermatohirurgiji. Rezultati prikazani kao najbolji terapijski pristup na Medicinskim fakultetima u Americi

img1img2img3img4img5img6
© 2015 Ordinacija Jeremić. All rights reserved.